Pages Menu
 Vanzări 0374.109.855
    Suport  0374.109.859
Categories Menu

Alfatrust Certification este prestator de servicii electronice de incredere Acreditat conform cerintelor noului Regulament eIDAS (910/2014) si respecta standardele tehnice elaborate de Institutul European de Standarde in Telecomunicatii (ETSI).

Obține Certificatul

Ce este, inainte de toate, marca temporala?

O colectie de date in forma electronica, atasata in mod unic unui document electronic, care certifica faptul ca anumite date in forma electronica au fost prezentate furnizorului de servicii de marcare temporala la un moment determinat in timp.

Amprenta atasata unui document electronic este…

… informatia cu ajutorul careia este posibila identificarea in mod unic a documentului, dar care nu permite deducerea continutului documentului respectiv.

Certificatul asociat marcii temporale este…

…acea informatie cuprinsa in marca temporala, prezentabila in forma inteligibila si care contine cel putin furnizorul de servicii de marcare temporala, numarul de ordine din registrul furnizorului si informatia ce indica momentul de timp.

Baza de timp reprezinta…

… sistemul unitar de referinta temporala la care se raporteaza toti furnizorii de servicii de marcare temporala.

Pentru a evita posibilele litigii, după semnarea electronică a unui document trebuie adăugată o marcă temporală care să confirme existenţa informaţiilor semnate la un anumit moment de timp.

Prin procesul de marcare temporală, unui document electronic îi este asociat un pachet de informaţii care garantează că acesta a existat într-o anumită formă la un anumit moment de timp.

AlfaTrust Certification acţionează ca un terţ de încredere autorizat în conformitate cu prevederile legii 451/2004 privind marca temporală. Sursa de timp a serviciului de marcare temporală al AlfaTrust Certification este sincronizată cu sursa de timp naţională a Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale (MCSI).

În afară de momentul de timp, marca temporala mai include şi:

  • amprentă unică a documentului, pentru a face legătura între acesta şi marca temporală emisă;
  • un număr de ordine al mărcii temporale care să o identifice unic între mărcile emise de o Autoritate de Marcare Temporală;
  • semnătura electronică a Autorităţii de Marcare Temporală.

Pentru a beneficia de serviciile de marcare temporală, aveţi nevoie de:

  • un certificat digital calificat în sensul Legii 455/2001
  • soft pentru marcarea temporală ( de exemplu: aplicaţia TrustSigner )
AlfaStamp

AlfaStamp