Pages Menu
 Vanzări 0374.109.855
    Suport  0374.109.859
Categories Menu

Întrebări Frecvente

Ce reprezinta serviciu de marcare temporală?

Serviciul prin care unor date în formă electronică li se asociază, printr-un mecanism de încredere, o marcă temporală.

Ce este un furnizor de servicii de marcare temporală (furnizor)?

Orice persoană, fizică sau juridică, care oferă servicii de marcare temporală în conformitate cu prevederile Legii nr. 451/2004.

Ce este un utilizator al serviciului de marcare temporala?

Orice persoană, fizică sau juridică, care, în baza unui contract încheiat cu un furnizor, beneficiază de servicii de marcare temporală.

Ce reprezinta cheia privată?

Codul digital, cu caracter de unicitate, generat printr-un dispozitiv hardware şi/sau software specializat.

Ce reprezinta cheia publica?

Codul digital, pereche a cheii private, necesar verificării mărcii temporale.

Ce sunt datele de verificare a mărcii temporale?

Datele în formă electronică, cum ar fi coduri sau chei publice, utilizate în scopul verificării unei mărci temporale.

Ce este un dispozitiv criptografic securizat?

Un dispozitiv hardware cu un înalt grad de fiabilitate, protejat împotriva modificărilor şi a utilizării neautorizate, care asigură un grad înalt de securitate a operaţiilor criptografice în conformitate cu cerinţele Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică.

Ce este politica de marcare temporală?

Regulile şi principiile generale aplicate de furnizor în procesul de emitere şi administrare a mărcilor temporale.

Ce este o funcţie hash?

Algoritmul aplicat asupra unui document electronic, care creează o amprentă unică a acelui document, de exemplu SHA – algoritm securizat de hash-code (Secure Hash Algorithm).

Ce reprezinta o extensie de tip critic pentru marcare temporală?

Extensia unui certificat digital care trebuie procesată în mod obligatoriu de aplicaţia care îl utilizează, limitând folosirea cheii private asociate certificatului exclusiv la aplicarea semnăturii digitale din cadrul unei mărci temporale.

AlfaStamp

AlfaStamp